Locaties Het verblijf Contact Werken bij Andere initiatieven
Buurtzorg pension

Voor tijdelijke opvang in een gastvrije omgeving

De kosten

Verblijf met verpleging

De kosten voor het verblijf kunnen uit de ZVW (basisverzekering) of WLZ (indien u een zzp heeft aangevraagd) in natura of uit een PGB worden betaald.
Indien er een PGB is wat door de SVB wordt ondersteund kan via de SVB een zorgovereenkomst worden ingevuld. Wij kunnen u hiermee helpen.


Verblijf zonder verpleging

Het is mogelijk voor uw gezonde partner om ook te verblijven in een Buurtzorgpension. Voor een verblijf zonder verpleging, maar wel met verblijf inclusief alle maaltijden en consumpties, vragen wij € 95,- per nacht.

Respijtzorg

Wij leveren ook respijtzorg als er verpleegkundige hulp nodig is. Bij respijtzorg nemen wij tijdelijk de zorg van uw partner of familielid over. De kosten voor de respijtzorg worden betaald uit uw basisverzekering, WLZ of PGB. Wij leveren geen respijtzorg met een indicatie uit de WMO.

 


Copyright © 2024 Buurtzorg Nederland. Alle rechten voorbehouden.