Voor tijdelijke opvang in een gastvrije omgeving

De kosten

De kosten voor een verblijf in het Buurtzorgpension vallen vaak onder de basisverzekering. Wij regelen voor u de indicatie, indien nodig en van toepassing, die vergoed wordt door de zorgverzekeraar.

 De kosten voor een verblijf inclusief verpleging en verzorging (PGB-tarief) zijn € 195,-. 

Voor het verblijf van een partner die geen zorg nodig heeft brengen wij  € 95,- per dag in rekening. Dit zijn de kosten voor verblijf, inclusief de maaltijden, consumpties en servicekosten.

U kunt een verblijf in het Buurtzorgpension ook reserveren, bijvoorbeeld voor vakantiezorg of omdat uw mantelzorg tijdelijk afwezig is. Ook hiervoor regelen wij uw indicatie. Deze zorg kan ook gefinancierd worden uit de basisverzekering. Voor het verblijf, inclusief maaltijden, consumpties en servicekosten vragen wij een kleine eigen bijdrage. De eigen bijdrage als u een ZZP of WLZ indicatie heeft is €70,- per nacht.