Voor tijdelijke opvang in een gastvrije omgeving

Samenwerking met huisartsen, fysio- en ergotherapeuten

In het Buurtzorgpension zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week deskundige, gekwalificeerde medewerkers aanwezig. Voor zorg van een arts, fysiotherapeut, ergotherapeut en anderen zijn afspraken gemaakt met zorgverleners uit de omgeving van het Buurtzorgpension. Uiteraard is het ook mogelijk de zorg en / of behandeling te ontvangen van uw eigen vertrouwde huisarts of therapeut.

Het verblijf in het Buurtzorgpension is erop gericht om samen met u een zodanige situatie te creëren, waardoor u zo snel mogelijk weer thuis kunt wonen.
Hiertoe werken wij samen met thuiszorg, welzijns- en vrijwilligersorganisaties. Ook helpen wij u bij het aanvragen van eventuele woningaanpassingen of aanvragen voor huishoudelijke zorg.